Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Dette er en personvernerklæring for Oslo Gladiators AS’ behandling av personopplysninger relatert til våre brukere på nettsiden. Oslo Gladiators vil samle personopplysninger om brukerne sine for å kunne levere tjenestene sine. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon du har krav på om når personopplysningene dine blir innhentet, inkludert hvordan Oslo Gladiators samler inn og behandler personopplysninger. Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger gitt av deg, eller samlet inn av oss som en del av tjenestene våre. Oslo Gladiators er underlagt norsk lov og vil behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lover og regler om personopplysninger.

 1. Datakontrollør for personopplysningene dine

Datakontrolløren avgjør formålet med og måten personopplysninger blir behandlet på. For formålet med denne personvernerklæringen, er Oslo Gladiators datakontrollør for personopplysningene du har oppgitt ved registrering som intressent på Oslo Gladiatorss nettsted; [https://www.oslogladiators.no] “Nettstedet” eller som kunde hos Oslo Gladiators.

Kontaktinformasjon for datakontrolløren: 

Oslo Gladiators AS 

Adresse: Hasleveien 38, 0571 Oslo

Tlf.:  +47 22 38 49 50

E-post: post@oslogladiators.no

 1. Om informasjonen Oslo Gladiators samler inn fra deg

Når du registrerer deg som kunde eller interessent hos Oslo Gladiators, eller på Nettstedet, vil Oslo Gladiators samle inn og behandle enkelte typer informasjon om deg. Typen informasjon Oslo Gladiators samler inn kan deles inn i følgende kategorier: 

 1. Personlig informasjon; f.eks. informasjon som kan brukes til å identifisere en individuell person, inkludert fornavn og etternavn, alder, kjønn, fødselsdag, tittel/posisjon, kredittkort-informasjon eller annen finansiell informasjon, hjemmeadresse eller annen adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, aktivitetslogg på brukerprofil og annonsering.

 

 1. Informasjon innsamlet gjennom din bruk av Nettstedet; f.eks. informasjon innsamlet gjennom datasporing, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler (cookies) (se avsnitt 3 nedenfor) og ved bruk av analyseverktøy, slik som Google Analytics. Informasjonen som samles inn kan inkludere hva slags nettleser du bruker, hvilket tredjeparts nettsted som har satt deg i kontakt med Nettstedet, søkeordene du skriver inn på Nettstedet, de spesielle stedene du besøker på Nettstedet og hvor lenge besøket ditt varer.

   

 2. IP-adresse og annen informasjon om datamaskinen din; Oslo Gladiators kan samle og lagre IP-adressen din (tallet som identifiserer datamaskine din på internett) og annen informasjon om datamaskinen din for systemadministrasjons-formål (bl.a. for å regne ut hvor mange brukere som har hatt tilgang til og har brukt nettstedet). IP-adressen vil kun bli lagret den tiden du besøker nettstedet, og vil deretter enten bli slettet eller anonymisert.

 1. Informasjonskapsler (cookies)

Oslo Gladiators kan bruke informasjonskapsler og andre metoder for innsamling av informasjon for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere Nettstedet. Som besøker på Nettstedet vårt, vil du i hovedregelen forbli anonym. Legg likevel merke til at du vil bli autentisert. I tillegg vil stedsdata bli lagret for å optimalisere portal-opplevelsen. Stedsdataene blir aldri lenket til brukerdataene.

For å oppdage og slette informasjonskapsler kan du endre innstillingene i nettleseren din. “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din kan hjelpe deg til å konfigurere nettleseren til å unngå eller slette eksisterende informasjonskapsler. Du kan også lære deg hvordan du blokkerer alle nye informasjonskapsler i nettleseren din, samt hvilke konfigurasjonssteg som er nødvendige for å motta et varsel om nye informasjonskapsler. Legg forøvrig merke til at hvis du velger å ikke akseptere informasjonskapsler, kan tilgangen din til enkelte funksjoner på Nettstedet bli begrenset. 

 1. Hvor samles personopplysningene dine inn?

Personopplysninger samles inn gjennom din bruk av Nettstedet, fra skjemaet du fyller ut når du registrerer deg som et interessent på Nettstedet, eller fra informasjonen du gir Oslo Gladiators i sammenheng med ved å fylle ut kontaktskjemaer. 

 1. Hvordan Oslo Gladiators bruker personopplysningene dine

Oslo Gladiators vil bruke personopplysningene du gir oss eller som Oslo Gladiators samler inn gjennom din bruk av Nettstedet, til følgende formål: 

 1. for å fullføre en avtale med deg, f.eks. kontakte deg etter at du har meldt interesse på nettsiden;

 2. for å gjøre det mulig for deg å sende inn et kontaktskjema direkte fra Nettstedet;

 3. for å forbedre tjenestene våre, innholdet på Nettstedet og andre relevante plattformer, for eksempel ved å samle inn og behandle data for interne statistiske årsaker, administrasjon og markedsføring av Oslo Gladiators. Dette inkluderer identifikasjon av generelle nyttemodeller for å sette Oslo Gladiators i stand til å forbedre sine tjenester og Nettstedet; https://www.oslogladiators.no/cookies/ 

 4. for å svare på dine spørsmål og forespørsler;

 5. for å gi deg informasjon om nye og andre tjenester Oslo Gladiators tilbyr;

 6. for å informere deg om endringer i denne personvernerklæringen;

 7. for undersøkelser av og beskyttelse mot brudd på denne personvernerklæringen, kriminelle handlinger, svindel og potensielle trusler mot våre eller andre personers juridiske rettigheter;

 8. for å to etterkomme gjeldende lover og regler;

 9. for ethvert annet formål enten beskrevet i denne personvernerklæringen, eller for hvilke Oslo Gladiators vil gi deg spesielt beskjed i tidsrommet for innsamlingen, eller for å motta ditt samtykke, eller som tillatt eller krevet av lover, regler, forskrifter eller noen annen juridisk prosess.

 1. Samtykke og annen juridisk basis for behandling av personopplysninger

For å kunne behandle personopplysningene dine, krever Oslo Gladiators ditt samtykke eller annet juridisk grunnlag. Samtykke kan gis på forespørsel fra Oslo Gladiators, eller ved å frivillig gi Oslo Gladiators opplysningene gjennom en medlemssøknad, Nettstedet eller andre plattformer som er relevante for Oslo Gladiators.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å sende en e-post til Oslo Gladiators, eller du kan bruke delprogrammet på nettsiden der du kan administrere data-samtykket ditt. 

Andre juridiske grunner til behandling, kan være behandling av personopplysninger som er nødvendig for at Oslo Gladiators skal kunne etterkomme alle gjeldende regler og forskrifter som Oslo Gladiators er gjenstand for, f.eks. lovbestemte regler relatert til lagring for regnskapsmessige formål.

Personopplysningene dine vil ikke bli lagret lenger enn høyst nødvendig for at Oslo Gladiators skal kunne oppfylle formålene over.

 1. Formidling til tredjeparter

Oslo Gladiators kan formidle personopplysningene dine til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for Oslo Gladiators, for å gjøre det mulig å levere tjenestene sine til deg. (Oslo Gladiators kan for eksempel bruke leverandører som vertskap for Nettstedet, for å muliggjøre kontakt med kunder via e-post eller SMS, betalingssystemer o.l.) Leverandører og underleverandører kan bruke opplysningene dine til formålene opplysningene ble innsamlet for, og for å utføre oppgavene sine. Alle slike overføringer av personopplysninger til leverandører og underleverandører vil bli styrt av og utført i overensstemmelse med en databehandlingsavtale.

Oslo Gladiators vil ikke overføre, selge, leie ut eller utveksle opplysninger som kan identifisere enkeltpersoner, med en tredjepart på en måte som ikke dekkes av denne personvernerklæringen, uten ditt uttrykkelige samtykke. Unntaket er dersom Oslo Gladiators pålegges dette ved lov eller bindende rettsordre, eller når det er nødvendig på grunn av en forretningstransaksjon.

 1. Beskyttelse av opplysningene dine

Oslo Gladiators tar personvernrettighetene til våre brukere på alvor og har tatt rimelige skritt for å beskytte brukerens personvern, inkludert fysiske, tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å forhindre tap, endringer, tyveri og uautorisert tilgang til lagret informasjon og som på andre måter er behandlet av Oslo Gladiators.

 1. Lenker til tredjeparters nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til andre tredjeparts-nettsteder. Disse tredjeparts-nettstedene har sine egne retningslinjer for personvern som avgjør hvordan tredjeparts-nettstedet drives og hvordan personopplysninger blir innsamlet og behandlet. Hvis du sender inn personlig informasjon til noen av disse tredjeparts-nettstedene, er denne informasjonen styrt av deres retningslinjer for personvern. Oslo Gladiators tar ikke noe ansvar for slike tredjeparts-nettsteder, hvordan de drives og hvordan de behandler personopplysningene dine. Oslo Gladiators anbefaler at du gjør deg kjent med retningslinjene og vilkårene for personvern hos slike tredjeparts-nettsteder når du besøker og bruker slike nettsteder.

 1. Rettighetene dine

Du har rett til å kreve tilgang til personopplysningene Oslo Gladiators har samlet inn om deg. Du har rett til når som helst å kreve sletting av personopplysningene dine. Ved et slikt krav vil alle personopplysningene dine bli slettet, dersom ikke lovbestemte forpliktelser eller legitime interesser krever fortsatt lagring. Anonymisert informasjon, det vil si informasjon som ikke kan lenkes til deg, kan lagres fortsatt.

Hvis du ønsker å utøve retten din til å: 

 1. få informasjon om hvilke personopplysninger Oslo Gladiators har registrert om deg; 

 2. endre eller oppdatere de lagrede opplysningene og korrigere eventuelle feil i disse; 

 3. kreve at unødvendige data blir slettet;

 4. stoppe mottak av e-poster fra oss, slik som nyhetsbrev og lignende; 

 5. trekke tilbake samtykket til innsamling, behandling, bruk eller overføring av personopplysningene dine til tredjeparter;

 6. kreve informasjon om din rett til dataoverføring, det vil si retten din til å få tak i, gjenbruke og overføre personopplysninger som er levert til Oslo Gladiators, til et annet IT-miljø; 

må du kontakte Oslo Gladiators via kontaktinformasjonen som nevnt i avsnitt 1.  

Hvis du tror at vår behandling av personopplysningene dine bryter med relevante forskrifter om databeskyttelse, har du krav på å legge inn en klage hos tilsynsmyndigheten på bostedet ditt, arbeidssted eller sted for den påståtte overtredelsen, eller til annen relevant tilsynsmyndighet. I Norge er dette Datatilsynet.

 1. Endringer i personvernerklæringen

Oslo Gladiators forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den nyeste endringen går foran tidligere versjoner. Den gjeldende versjonen av personvernerklæringen vil være tilgjengelig på Nettstedet til enhver tid. Oslo Gladiators vil gi brukeren beskjed om alle endringer i personvernerklæringen som vil kreve ditt samtykke.

Ved å benytte deg av Oslo Gladiatorss tjenester, aksepterer du elektronisk informasjon om og publisering av denne personvernerklæringen på Nettstedet, og du samtykker i at elektronisk informasjon om og publisering av reviderte versjoner av denne personvernerklæringen på Nettstedet er gyldig som en varsling til deg.

 

 

ENDRINGER av Oslo Gladiators personverns-Policy

Gjeldende lover og vår praksis forandres over tid. Dersom vi oppdaterer vår Policy, vil vi legge ut disse endringene på oslogladiators.no/personvern 

 

SPØRSMÅL og tilbakemeldinger

Vi tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og enhver bekymring du har om vår policy eller praksis angående personvern. Dersom du ønsker å gi oss tilbakemelding, eller har spørsmål eller bekymringer, vennligst ta kontakt med Johnny Nyrud.  Send en e-post til post@Oslogladiators.no 

 

Slik administrer du informasjonskapsler selv

Hvis det er ønskelig å administrere cookies fra din egen nettleser. Så må du følge oppskriften som er for hver nettleser listet opp under. Fremgagnsmåte vil variere fra ulike nettleser du bruker.  Via disse lenkene finner du informasjon om hvordan du velger å blokkere og slette cookies selv:

1. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no
2. Safari – https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=no_NO
3. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
4. Edge – https://privacy.microsoft.com/nb-no/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
5. Firefox – https://support.mozilla.org/no/kb/aktiver-og-deaktiver-infokapsler
6. Opera –
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 


VI BENYTTER COOKIES VIA FØLGENDE EKSTERNE VERKTØY:

Facebook – Retargeting

Alle tredjepartner benyttet er i henhold til EU`s lovgivning GDPR (General Data Protection Regulation). Eksterne script benyttet på oslogladiators.no er Google Analytics, Facebook og Google Tag Manager. Meste av våre cookies lagres via tredjepartsaktører (script), og Oslo Gladiators AS forholder seg til de enhver tids gjeldende regler for disse. Oslogladiators.no benytter såkalte «cookies» (informasjonskapsler). En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk. Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt.

Cookie

Formålet med behandlingen

Hvilken informasjon lagres

Hvem er behandlingsansvarlig

Hvem er databehandler

Hvor lenge lagres informasjonen

fr

Måling av annonseeffekt via Facebook

Kryptert Facebook ID og nettleser ID. For å identifisere facebook-brukeren for målrettede annonser og administrere påloggingsprosessen.

Media Performance

Facebook

3 måneder

_ga

Brukes for å skille mellom ulike brukerne

Alt du gjør i nettsiden og brukes for å skille mellom ulike brukere, unntatt sensitiv informasjon som personnummer og kredittkortnummer

Media Performance

Google Analytics

38 måneder

_gid

Brukes for å skille mellom ulike brukerne

Alt du gjør i nettsiden og brukes for å skille mellom ulike brukere, unntatt sensitiv informasjon som personnummer og kredittkortnummer

Media Performance

Google Analytics

24 timer

_gat

Brukes for å begrense antall forespørsler

Alt du gjør i nettsiden og brukes for å skille mellom ulike brukere, unntatt sensitiv informasjon som personnummer og kredittkortnummer

Media Performance

Google Analytics

1 min

_gtm

Brukes til å administrere tagger for Google Analytics og Facebook

Benyttes for å sette opp ulike former for sporing knyttet til Google Analytics og implementering av tredjeparts script på et nettsted. Det lagres ingen persondata i systemet. Epost

adresse og øvrige personopplysninger kreves for å få tilgang til systemet.

Media Performance

Google Tag Manager

38 måneder


 

Vi i Oslo Gladiators bruker cookies og samler inn data i henhold til Personvernpolicy for å kunne sikre den beste brukeropplevelsen og tilbudet. Vi bruker også cookies for at du skal få en relevant annonsering på sosiale medier. Blokkerer du cookies risikerer du at hjemmesiden ikke leverer optimalt og at du ikke får annonser fra oss på sosiale medier. Dersom du vil redigere din cookies innstillinger eller vil ha mer informasjon klikk på “Mer informasjon”. Godtar du at vi brukes cookies og samler inn data, klikk på “Ja, jeg godtar”.